Skip to main content

Kontakt

Wypełnij formularz

    Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ECOLEA, ul. Parkowa 17, 05-123 Chotomów, NIP: 7411863634, REGON: 142135460. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji niniejszego zapytania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).